Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Elektroniczna skrzynka podawcza

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej w celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.
Z internetowej platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel zainteresowany "wizytą w urzędzie online" (przedsiębiorstwo, instytucja publiczna) posiadający dostęp do Internetu i zaopatrzony w certyfikat kwalifikowany do elektronicznego podpisywania dokumentów.
ePUAP będzie miał możliwość składania dokumentów w postaci elektronicznej nie mających charakteru "podania" w rozumieniu kpa, a w związku z tym obowiązek posiadania podpisu elektronicznego w takich wypadkach może być wyłączony.

 

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Mławie:

1. dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego,

2. nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.)

 

Platformę ePUAP można scharakteryzować przez następujące trzy cele przyświecające jej realizacji:
- dostarczenie usług ePUAP dla instytucji publicznych, co ułatwi świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną,
- udostępnienie infrastruktury dla wymiany informacji pomiędzy instytucjami publicznymi oraz dla tworzenia usług złożonych, składających się z usług atomowych świadczonych przez potencjalnie różne instytucje; publiczne,
- udostępnienie odbiorcom usług publicznych (obywatele, przedsiębiorstwa) pojedynczego punktu dostępowego w Internecie, w którym zagregowane będą usługi świadczone przez instytucje publiczne.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Mławie

 

UWAGA: Tylko osoby posiadające bezpłatne konto użytkownika na platformie ePUAP uprawnione są do złożenie elektronicznego pisma; do Sądu Rejonowego w Mławie.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes. Kwestie dotyczące podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym  której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450) " dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej ".

2.Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
3. Wielkość wszystkich załączonych dokumentów do jednego formularz (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji,

których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji

 

 

Drukuj informację