Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zamówienia publiczne

 

 

Drukuj informację

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Mława, dnia 25.01.2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Mławie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. DZ.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedstawia:

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

 

szczegóły w załączniku:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług informatycznych

Mława dnia 15.01.2018 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług informatycznych dla Sądu Rejonowego w Mławie.

 

Formularz oferty

Treść postępowania

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Sąd Rejonowy w Mławie

06-500 Mława, ul. Reymonta 3

Mława, 02.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi urządzeń ochrony technicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Mławie oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Żurominie, w przewidywanym 12 -miesięcznym terminie realizacji usługi ”- sygnatura postępowania: ZP/SR/01/17/SPOŁECZNE.

Zamawiający – Sąd Rejonowy w Mławie, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi urządzeń ochrony technicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Mławie oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Żurominie, w przewidywanym 12 - miesięcznym terminie realizacji usługi ”- sygnatura postępowania: ZP/SR/01/17/SPOŁECZNE dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 - Wykonwcy - Nardowski Władysław Biuro Ochrony Mienia i Osób ALBATROS, 06-400 Ciechanów, ul. Reutta 1/15, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę brutto: 206.151,20 zł oraz wykazał się należycie wykonanymi usługami na rzecz sądów w ciągu ostatnich trzech lat w liczbie 12 usług. Łącznie przedmiotowa oferta otrzymała 100 punktów. Ww. wykonawca spełnia warunki określone w ogłoszeniu oraz uzyskał najwyższą ilość punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert. Umowa z przedmiotowym Wykonawcą została podpisana w dniu 26 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa ochrony

Mława, dnia 07.06.2017 r.

 

Zamawiający - Sąd Rejonowy w Mławie w prowadzonym postępowaniu Syg. ZP/SR/01/17/SPOŁECZNE na "Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi urządzeń ochrony technicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Mławie oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Żurominie w przewidywanym 12 - miesięcznym terminie realizacji usługi" dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Szczegóły w załączniku.

 

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 |