Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Sąd Rejonowy w Mławie

06-500 Mława, ul. Reymonta 3

Mława, 02.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi urządzeń ochrony technicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Mławie oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Żurominie, w przewidywanym 12 -miesięcznym terminie realizacji usługi ”- sygnatura postępowania: ZP/SR/01/17/SPOŁECZNE.

Zamawiający – Sąd Rejonowy w Mławie, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi urządzeń ochrony technicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Mławie oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Żurominie, w przewidywanym 12 - miesięcznym terminie realizacji usługi ”- sygnatura postępowania: ZP/SR/01/17/SPOŁECZNE dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 - Wykonwcy - Nardowski Władysław Biuro Ochrony Mienia i Osób ALBATROS, 06-400 Ciechanów, ul. Reutta 1/15, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę brutto: 206.151,20 zł oraz wykazał się należycie wykonanymi usługami na rzecz sądów w ciągu ostatnich trzech lat w liczbie 12 usług. Łącznie przedmiotowa oferta otrzymała 100 punktów. Ww. wykonawca spełnia warunki określone w ogłoszeniu oraz uzyskał najwyższą ilość punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert. Umowa z przedmiotowym Wykonawcą została podpisana w dniu 26 czerwca 2017 r.

Drukuj informację