Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zamówienia publiczne

 

 

Drukuj informację

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Sąd Rejonowy w Mławie

06-500 Mława, ul. Reymonta 3

Mława, 02.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi urządzeń ochrony technicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Mławie oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Żurominie, w przewidywanym 12 -miesięcznym terminie realizacji usługi ”- sygnatura postępowania: ZP/SR/01/17/SPOŁECZNE.

Zamawiający – Sąd Rejonowy w Mławie, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi urządzeń ochrony technicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Mławie oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Żurominie, w przewidywanym 12 - miesięcznym terminie realizacji usługi ”- sygnatura postępowania: ZP/SR/01/17/SPOŁECZNE dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 - Wykonwcy - Nardowski Władysław Biuro Ochrony Mienia i Osób ALBATROS, 06-400 Ciechanów, ul. Reutta 1/15, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę brutto: 206.151,20 zł oraz wykazał się należycie wykonanymi usługami na rzecz sądów w ciągu ostatnich trzech lat w liczbie 12 usług. Łącznie przedmiotowa oferta otrzymała 100 punktów. Ww. wykonawca spełnia warunki określone w ogłoszeniu oraz uzyskał najwyższą ilość punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert. Umowa z przedmiotowym Wykonawcą została podpisana w dniu 26 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa ochrony

Mława, dnia 07.06.2017 r.

 

Zamawiający - Sąd Rejonowy w Mławie w prowadzonym postępowaniu Syg. ZP/SR/01/17/SPOŁECZNE na "Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi urządzeń ochrony technicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Mławie oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Żurominie w przewidywanym 12 - miesięcznym terminie realizacji usługi" dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Szczegóły w załączniku.

 

Usługa ochrony - ogłoszenie

Mława, dn. 19.05.2017 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

 

Nr sprawy: ZP/SR/01/17/SPOŁECZNE

 

Sąd Rejonowy w Mławie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dzs. U. z 2015 r., poz 2164 ze zm.)

 

pn,: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi urządzeń ochrony technicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Mławie oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Żurominie,

w przewidywanym 12 - miesięcznym terminie realizacji usługi" - sygnatura postępowania: ZP/SR/01/17/SPOŁECZNE.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Warunki zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Wykaz usług

Wykaz osób realizujących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Mława, dnia 30 marca 2017 r.

 

RZP/O/2/2017

 

Dotyczy postępowania: „Usługi utrzymania czystości (własny sprzęt, środki czyszczące i higieniczne) w budynkach Sądu Rejonowego w Mławie przy ul. Reymonta 3 i w budynku Wydziału Zamiejscowego Ksiąg wieczystych w Żurominie, ul. Olszewska 9/11 oraz terenów zewnętrznych , terenów zielonych i przyległych chodników przy budynkach Sądu ul. Reymonta 3 i ul. Sądowej w Mławie oraz ul. Olszewska 9/11"

 

Szczegóły w załączniku.

 

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |